Ο γέρος που έλεγε γιατί

Εικονογράφηση εμπνευσμένη από το ομώνυμο παραμύθι του Ε.Ε. Κάμμινγκς