για τον Ερρικο

Ερρίκος ο Πειρατής
Concept για τη βάφτιση του Ερρίκου
(banner, προσκλητήριο, μπουμπουνιέρες και πίνακα ζωγραφικής)